PC - PRELOG
PC - PRELOG

Projekt Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra financiran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju  2014. – 2020. / KK.03.1.2.01.0033

AKRONIM PROJEKTA: 
PcPrelog

POSREDNIČKA TIJELA:

Posredničko tijelo razine 1 - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta / www.mingo.hr

Posredničko tijelo razine 2 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije / www.safu.hr


KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 

Grad Prelog / www.prelog.hr


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

01. studenoga 2017. – 01. studenoga 2019. 


VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta - 16.137.657,46 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva - 15.771.678,61 HRK

Učešće Grada Preloga - 365.978,85 HRK


PARTNER NA PROJEKTU:
 

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. /  http://ticm.hr


ADRESA ZA KONTAKT:

Grad Prelog / Glavna 35; 40323 Prelog; Hrvatska / info@pc-prelog.com

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Preloga.