PC - PRELOG

Projekt izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra

Ova konferencija za novinare sazvana je radi upoznavanja javnosti s napretkom projekta, koji mi skraćeno nazivamo PODUZETNIČKI CENTAR PRELOG.
Projekt ide lagano prema svom kraju i možemo konstatirati da su sve aktivnosti projekta u planiranim okvirima izvršenja.
Izgradnja građevine Poduzetničkog centra Prelog je gotova, izvršen je tehnički pregled te čekamo, svaki trenutak, uručenje uporabne dozvole.
Nakon građevinskih radova krećemo u samo opremanje građevine. Opremanje građevine je podijeljeno u dva postupka javne nabave. Jedan je opremanje zgrade opremom – namještajem za što danas potpisujemo ugovor a drugi je opremanje zgrade informatičkom i elektroničkom opremom.
Osim opremanja same građevine pripremamo i uvjete za useljenje korisnika zgrade, za onu namjenu za koju je i određena. Donijeta je odluka o cijeni korištenja prostora i to u visini od 30,00 kn/m2 sa subvencioniranim korištenjem prostora. Isto tako je donijeta odluka o prijenosu prava upravljanja nad zgradom Razvojnoj agenciji PCP. Idući korak je na Razvojnoj agenciji koja treba pripremiti uvjete za raspis natječaja za korištenje prostora zgrade.
Očekujemo da će se kompletno opremljena zgrada službeno otvoriti početkom rujna ove godine i tada i formalno omogućiti početak korištenja prostora poduzetnicima. Moram naglasiti da zgrada Poduzetničkog centra nije isključivo namijenjena poduzetnicima s područja Grada Preloga a niti se ne ograničavamo s područjem Međimurske županije.
Danas potpisujemo Ugovor o javnoj nabavi robe – opreme za Poduzetnički centar Prelog. Ugovor se potpisuje s domaćom tvrtkom BRID d.o.o. Čakovec. Ukupna vrijednost opreme s postavljanjem je 829.900,00 kn, odnosno ukupno s PDV-om 1.037.375,00 kn.