PC - PRELOG

Projekt izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra

Prije svega bih htjela istaknute radnje koje su poduzete vezano uz omogućavanje korištenje zgrade od strane budućih korisnika. Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj 27. lipnja 2019. godine donesen je Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog kojim se utvrđuju ciljevi i uvjeti za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti. Program razlaže uvjete za dodjelu potporu, korisnike, način dodjeljivanja potpore, obveza korisnika potpore i Grada te visinu potpore.
Razlika između tržne cijene i subvencionirane cijene predstavlja potporu poduzetniku. Temeljem ovog Programa potpore Grad Prelog će dodjeljivati de minimis potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima, korisnicima prostora Poduzetničkog centra. Iznos de minimis potpore ovisi o tome da li korisnici posluju manje ili više od tri godine.
Prema godinama korištenja iznosi de minimis potpora su:


GODINA

1.


2.

3.

4.

5.

MSP koji posluju manje od 3 godine 

30,00

20,00

12,50 

7,00

0,00

MSP koji posluju više od 3 godine 

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00


Donijeta je i Odluka o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture, zgrade Poduzetničkog centra Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. Prelog. Razvojna agencija je osnovana i s ciljem da upravlja zgradom, odnosno da bude operater infrastrukture.
Razvojna agencija će tijekom kolovoza raspisati javni poziv za davanje na korištenje poslovnih prostora u zgradi Poduzetničkog centra Prelog.

Danas se potpisuje Ugovor o opremanju Poduzetničkog centra i to namještajem, odnosno ugovor obuhvaća obvezu isporučitelja da opremi urede, konferencijske dvorane te druge pripadajuće prostore kompletnim namještajem.
Inače, zgrada ima 23 ureda, dvije konferencijske dvorane, dvije sobe za sastanke, dvije čajne kuhinje (prizemlje i kat) i prateće prostore.
Svaki ured ima po 2 uredska stola (57 komada), uredske stolice (57 komada), ormare različitih veličina (82 komada), vješalice, stolove (27 komada) i stolice za stranke (94 komada). Predviđeno je opremanje i ulaznih prostora, recepcijom, dvorane za sastanke.
Konferencijska dvorana ima 300 stolica, namještaj za panel diskusije, govornice i sl.
Rok isporuke i montaže je 60 dana.

U tijeku je i postupak nabave za informatičku i elektroničku opremu. Rok za prijavu na taj natječaj je 22. srpanj.