PC - PRELOG

Donijete Odluke o reguliranju visine režijskih troškova za korisnike uredskih prostora PCP-a

Razvojna agencija PCP d.o.o. donijela je Odluke o reguliranju visine režijskih troškova za korisnike uredskih prostora za mjesec ožujak i travanj 2020. godine kojim se definira način plaćanja režijskih troškova za korisnike uredskih prostora Poduzetničkog centra Prelog zbog novonastale situacije oko pandemije virusa COVID 19. Odlukama će se djelomično ili potpuno osloboditi plaćanja korisnici koji su radili smanjenim kapacitetom.

Razvojna agencija PCP d.o.o.

Odluka_režijski_troškovi_travanj

Odluka_režijski_troškovi_ožujak